A dolgozatok formai követelményei

XXXIII. OTDK— Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

A dolgozatok formai követelményei

Az OTDT online rendszerbe az intézményi/kari TDK-n bemutatott pályamunkát kell feltölteni PDF formátumban (az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül), amivel a hallgató az OTDK-ra jogosultságot szerzett.

A pályamunkát nem kell papír alapon benyújtani.

Részletek a Szekció felhívásának 2.2, 2.3 és 7. pontjaiban.

Maximális fájl-méret: 10 MB

Kiegészítő dokumentum nem tölthető fel.

Terjedelmi követelmények

·  minimális terjedelem: nincs előírva

·  maximális terjedelem: ajánlott korlát 50 oldal, a társadalom földrajzi tagozatok kivételével

Ajánlott formai paraméterek

·  betűtípus: Times New Roman

·  betűméret: 12 pt

·  sortávolság: 1,5

·  margó: 2,5

Kötelező tartalmi elemek

·  Címlap: cím, készítők neve, szakja, a küldő intézmény/kar neve, témavezető neve, munkahelye, lezárás dátuma

·  Szakmai tartalom: a szakterület általános szabályainak megfelelően; az értékelés szempontjait a Szekció felhívásának 2. melléklete tartalmazza

·  Hivatkozások: a szakterületnek megfelelő módon

·  1. Függelék (1 oldal): a szerző tételesen bemutatja a témavezetőtől kapott saját kutatási (rész)feladatát, aminek megoldásán a műhelymunka során önállóan dolgozott; itt felsorolja a saját maga által alkalmazott tudományos módszereket és azok jelentőségét a kutatásban

·  2. Függelék (ha a dolgozatnak van olyan szerzője, aki osztatlan, MA vagy MSc képzésben az intézményi TDK félévében szerez[het] abszolutóriumot): részletes bemutatást biztosító terjedelemben (legalább fél oldal, maximum két oldal), igényes szakmai színvonalon ki kell térni a mesterképzésbeli vagy osztatlan képzésbeli szakdolgozatban (diplomamunkában) és a TDK-dolgozatban bemutatott, elvégzett kutatási feladatok különbségére, ismertetve a szakdolgozat (diplomamunka) címét, témavezetőit és részletes tématervét is