Tennivalók, határidők

XXXIII. OTDK

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Tennivalók, határidők

Az OTDK-ra nevező hallgatók feladatai

A Regisztrációs e-mail után 30 napon belül, de legkésőbb 2017. január 11-én 23:59-ig, az OTDT online rendszerben:

·  a pályamunka feltöltése a szekció tartalmi és formai követelményeinek megfelelően,

  • a megpályázni kívánt szekció kiválasztása.

Nevezéskor, az OTDT online rendszerben:

·  az adatok kitöltése (végzős illetve végzett hallgató esetében nyilatkozattal, 2 példányban nyomtatva),

·  a rezümék (magyar és angol nyelvű) felöltése,

·  majd a nevezés véglegesítése.

Nevezési határidő: 2017. január 11.

Átadni a TDT-felelősnek (csak végzős vagy végzett hallgatók esetében közvetlenül a nevezés után, de legkésőbb 2017. január 12-én):

·  az OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lap nyilatkozattal, a hallgató(k) eredeti aláírásával, 2 példányban;

·  végzett hallgatók esetében: az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata 2 példányban.

Konferencia regisztráció (2017 február körül, a rendező intézmény által később meghatározandó módon és időpontban):

·  szállás- és étkezési igény megjelölése,

·  jelentkezés kulturális programokra.


Intézményi/kari TDT-elnökök feladatai

Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

·  az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének3. pontja szerint.

A hallgatói nevezést (2017. január 11.) követő öt napon belül:

·  a hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében,

·  a jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása,

·  végzős és végzett hallgatók nyilatkozatainak, igazolásainak összegyűjtése 2-2 példányban;

·  az így előállt dokumentumok (összesítő jegyzék, végzős/végzett hallgatók dokumentumai) megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek postai úton.

Határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16.

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza.

A Szekciót rendező intézmény postacíme:

Debreceni Egyetem

Természettudományi és Technológiai Kar

Dékáni Hivatal

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció”.

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.