Eredmények megjelenítése 1-től 4-ig 4 találatból.

Felhívások, információk

XXXIII. OTDK

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Felhívások, információk 

·  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapja ->

·  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK, 2017 tavasz) központi felhívása ->

·  A XXXIII. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) Szekciójának felhívása ->

o  E-mail küldése ->

o  Vissza a szekció nyitólapjára ->

·  Belépés az OTDT on-line rendszerébe ->

·  Pályamunka feltöltése és nevezés az OTDT rendszerében (tájékoztató hallgatóknak) ->

·  Az OTDT on-line adatkezelő rendszer használata (tájékoztató intézményi, kari felelősöknek) ->

·  Az OTDT FiFöMa Szakmai Bizottság honlapja ->


Bemutatók hossza

A XXXIII. OTDK FiFöMa felhívása értelmében a bemutatók hossza 15 perc, utána van lehetőség kérdésekre és vitára 10 percben.




Tennivalók, határidők

XXXIII. OTDK

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Tennivalók, határidők

Az OTDK-ra nevező hallgatók feladatai

A Regisztrációs e-mail után 30 napon belül, de legkésőbb 2017. január 11-én 23:59-ig, az OTDT online rendszerben:

·  a pályamunka feltöltése a szekció tartalmi és formai követelményeinek megfelelően,

  • a megpályázni kívánt szekció kiválasztása.

Nevezéskor, az OTDT online rendszerben:

·  az adatok kitöltése (végzős illetve végzett hallgató esetében nyilatkozattal, 2 példányban nyomtatva),

·  a rezümék (magyar és angol nyelvű) felöltése,

·  majd a nevezés véglegesítése.

Nevezési határidő: 2017. január 11.

Átadni a TDT-felelősnek (csak végzős vagy végzett hallgatók esetében közvetlenül a nevezés után, de legkésőbb 2017. január 12-én):

·  az OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lap nyilatkozattal, a hallgató(k) eredeti aláírásával, 2 példányban;

·  végzett hallgatók esetében: az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata 2 példányban.

Konferencia regisztráció (2017 február körül, a rendező intézmény által később meghatározandó módon és időpontban):

·  szállás- és étkezési igény megjelölése,

·  jelentkezés kulturális programokra.


Intézményi/kari TDT-elnökök feladatai

Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

·  az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének3. pontja szerint.

A hallgatói nevezést (2017. január 11.) követő öt napon belül:

·  a hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében,

·  a jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása,

·  végzős és végzett hallgatók nyilatkozatainak, igazolásainak összegyűjtése 2-2 példányban;

·  az így előállt dokumentumok (összesítő jegyzék, végzős/végzett hallgatók dokumentumai) megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek postai úton.

Határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16.

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza.

A Szekciót rendező intézmény postacíme:

Debreceni Egyetem

Természettudományi és Technológiai Kar

Dékáni Hivatal

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció”.

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.


A dolgozatok formai követelményei

XXXIII. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

A dolgozatok formai követelményei

Az OTDT online rendszerbe az intézményi/kari TDK-n bemutatott pályamunkát kell feltölteni PDF formátumban (az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül), amivel a hallgató az OTDK-ra jogosultságot szerzett.

A pályamunkát nem kell papír alapon benyújtani.

Részletek a Szekció felhívásának 2.2, 2.3 és 7. pontjaiban.

Maximális fájl-méret: 10 MB

Kiegészítő dokumentum nem tölthető fel.

Terjedelmi követelmények

·  minimális terjedelem: nincs előírva

·  maximális terjedelem: ajánlott korlát 50 oldal, a társadalom földrajzi tagozatok kivételével

Ajánlott formai paraméterek

·  betűtípus: Times New Roman

·  betűméret: 12 pt

·  sortávolság: 1,5

·  margó: 2,5

Kötelező tartalmi elemek

·  Címlap: cím, készítők neve, szakja, a küldő intézmény/kar neve, témavezető neve, munkahelye, lezárás dátuma

·  Szakmai tartalom: a szakterület általános szabályainak megfelelően; az értékelés szempontjait a Szekció felhívásának 2. melléklete tartalmazza

·  Hivatkozások: a szakterületnek megfelelő módon

·  1. Függelék (1 oldal): a szerző tételesen bemutatja a témavezetőtől kapott saját kutatási (rész)feladatát, aminek megoldásán a műhelymunka során önállóan dolgozott; itt felsorolja a saját maga által alkalmazott tudományos módszereket és azok jelentőségét a kutatásban

·  2. Függelék (ha a dolgozatnak van olyan szerzője, aki osztatlan, MA vagy MSc képzésben az intézményi TDK félévében szerez[het] abszolutóriumot): részletes bemutatást biztosító terjedelemben (legalább fél oldal, maximum két oldal), igényes szakmai színvonalon ki kell térni a mesterképzésbeli vagy osztatlan képzésbeli szakdolgozatban (diplomamunkában) és a TDK-dolgozatban bemutatott, elvégzett kutatási feladatok különbségére, ismertetve a szakdolgozat (diplomamunka) címét, témavezetőit és részletes tématervét is

Műveletek


Az összefoglalók formai követelményei

XXXIII. OTDK

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

A rezümé (összefoglaló) formai követelményei

Feltöltés ideje: A nevezéskor.

Hova kell feltölteni? Az OTDT online rendszerébe (elérhető az OTDT honlapjáról).

Feltöltendő anyag: Csak a törzsszöveg. A fejlécet szerző hallgató(k) neve, intézménye, a témavezető(k) neve a rendszer generálja hozzá.

A rezümé nyelve: Magyar és angol (két külön szövegdobozban).

Minimális méret (szóközökkel): 500

Maximális méret (szóközökkel): 2500

A rezümé mérete (az online rendszerből generált méret): A/4

Tartalom: Kerülendő a bonyolult képletek, speciális szimbólumok használata (mivel a rendszer csak a gépeléskor szokásos karakterek bevitelét teszi lehetővé).